Sinds Mei 2018 beschikt Circus Regina over een buffetwagen die dient als aanvulling op het circus cafe . De bouwtijd van deze wagen bedroeg ca 6 maanden en is zeer gedetailleerd uitgevoerd.

Als voorbeeld heeft gediend de buffetwagen van Circus Roncalli.

Naast een buffetwagen beschikt circus Regina ook nog over een zgn Foodtruck waar de bezoekers bratwurst , frites en aanverwante artikelen kunnen kopen omdat deze produkten niet in het buffet verkocht worden . voor een circus is de catering vaak een belangrijke bron van neveninkomsten .